GAISRINĖ SAUGA

Organizuojame 8 val. privalomuosius mokymus įmonių, įstaigų, ūkio subjektų ir organizacijų vadovams ir atsakingiems asmenims, kuriems pavesta kontroliuoti objekto gaisrinę būklę. Mokymų tipas – nuotolinis.

Organizuojame 3 val. privalomuosius įmonių, ūkio subjektų darbuotojų ir įstaigų tarnautojų gaisrinės saugos mokymus. Šiuos mokymus privaloma išklausyti visiems darbuotojams nepriklausomai nuo to, kokia yra darbovietės ekonominė veikla. Galimas mokymų tipas: kontaktinis ir nuotolinis. 

Organizuojamos kas tris metus (švietimo ir mokslo įstaigose kas metus), imituojant gaisro pavojų (naudojamos tikroviškos vaizdinės priemonės) ir patikrinant veiksmų kilus gaisrui plano efektyvumą. Kartu su šiomis pratybomis vyksta praktinis darbuotojų mokymas naudotis gesintuvu.

Rengiama  kiekvienoje darbovietėje, kurioje dirba daugiau nei vienas žmogus. Instrukcija rengiama pagal įstaigos veiklos specifikoje esančius niuansus. Su instrukcija supažindinimas vyksta kiekvienais metais.

Rengiamas jei darbovietėje vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių (galioja ir trumpalaikio buvimo atveju). Veiksmų kilus gaisrui plane numatomos ir priskiriamos funkcijos ir atsakomybės darbuotojams gaisro atveju.

Rengiamas pagal bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedo reikalavimus. Būtina atkreipti dėmesį, kad evakavimo (evakuacijos) planas turi atitikti pastato mastelį, jame turi būti sužymėti visi gaisriniai mazgai, elektros skydinės, negali būti statybinis. Planas kabinamas prie kiekvieno išėjimo ir kiekvienos laiptinės.

Gaisrinės saugos ženklais turi būti pažymėtos išėjimo kryptys (šviečiantys ženklai), kiekviena gaisrinė įranga (gesintuvai, čiaupai, signalizacijos mygtukai ir t.t.)

Visa gaisrinė įranga turi atitikti galiojančius reikalavimus, ISO standartus, taip pat turėti CE sertifikatą. Gesintuvai, avarinio rakto dėžutės, čiaupai, autonominiai dūmų davikliai ir t.t.