GAISRINĖ SAUGA

Organizuojame 8 val. privalomuosius mokymus įmonių, įstaigų, ūkio subjektų ir organizacijų vadovams ir atsakingiems asmenims, kuriems pavesta kontroliuoti objekto gaisrinę būklę. Mokymų tipas – nuotolinis.

Organizuojame 3 val. privalomuosius įmonių, ūkio subjektų darbuotojų ir įstaigų tarnautojų gaisrinės saugos mokymus. Šiuos mokymus privaloma išklausyti visiems darbuotojams nepriklausomai nuo to, kokia yra darbovietės ekonominė veikla. Galimas mokymų tipas: kontaktinis ir nuotolinis. 

Organizuojamos kas tris metus (švietimo ir mokslo įstaigose kas metus), imituojant gaisro pavojų (naudojamos tikroviškos vaizdinės priemonės) ir patikrinant veiksmų kilus gaisrui plano efektyvumą. Kartu su šiomis pratybomis vyksta praktinis darbuotojų mokymas naudotis gesintuvu.

Rengiama  kiekvienoje darbovietėje, kurioje dirba daugiau nei vienas žmogus. Instrukcija rengiama pagal įstaigos veiklos specifikoje esančius niuansus. Su instrukcija supažindinimas vyksta kiekvienais metais.

Rengiamas jei darbovietėje vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių (galioja ir trumpalaikio buvimo atveju). Veiksmų kilus gaisrui plane numatomos ir priskiriamos funkcijos ir atsakomybės darbuotojams gaisro atveju.

Rengiamas pagal bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedo reikalavimus. Būtina atkreipti dėmesį, kad evakavimo (evakuacijos) planas turi atitikti pastato mastelį, jame turi būti sužymėti visi gaisriniai mazgai, elektros skydinės, negali būti statybinis. Planas kabinamas prie kiekvieno išėjimo ir kiekvienos laiptinės.

Gaisrinės saugos ženklais turi būti pažymėtos išėjimo kryptys (šviečiantys ženklai), kiekviena gaisrinė įranga (gesintuvai, čiaupai, signalizacijos mygtukai ir t.t.)

Visa gaisrinė įranga turi atitikti galiojančius reikalavimus, ISO standartus, taip pat turėti CE sertifikatą. Gesintuvai, avarinio rakto dėžutės, čiaupai, autonominiai dūmų davikliai ir t.t.

Gaisrinės saugos vadovo pažymėjimas – Darbovietėje vadovas, arba įsakymo tvarka paskirtas asmuo turi vykdyti priešgaisrinės saugos funkcijas. Remiantis teisės aktų numatyta tvarka vadovas ar atsakingas asmuo atsakingas už priešgaisrinę saugą turi turėti jo žinias patvirtinantį pažymėjimą. Pagal dabar galiojančia tvarką pažymėjimas yra išduodamas neribotam laikui.

Evakavimo/ evakuacijos planas – struktūrinis pastato (objekto) planas, parengtas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, kuriuo vadovaujantis yra vykdoma žmonių evakuacija. Svarbu prisiminti, kad planas turi atitikti ženklinimo reikalavimus, turi būti struktūrinis, su kuo mažiau nereikalingų detalių. Plane yra būtina pažymėti “aš esu čia” vietą (žalias žmogeliukas, kurios galva visada nukreipta į tą vietą, kur objekte yra pakabintas planas), o nuo jo galimas judėjimo kryptis (žalia ištisinė linija – pagrindinis išėjimas, dvigubai plonesnė punktyrinė linija – atsarginis išėjimas). Plano pavyzdžius galite matyti apačioje pateikiamuose pavyzdžiuose.

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai – Organizuojami visiems darbuotojams vieną kartą per tris metus. Šių mokymų apiforminimas yra parengiant įsakymą su patvirtintomis mokymų temomis, darbuotojų mokymo protokolą, bei testus, nurodančius darbuotojų žinių lygį.

Gaisrinės saugos instrukcija – dokumentas apibrėžiantis priešgaisrinės saugos taisykles darbovietėje. Šiame dokumente reikia numatyti įstatymų tvarka patvirtintą informaciją apie gaisro prevenciją, likvidavimą, bei žmonių apsaugą. Nepamirškite, kad su gaisrinės saugos instrukcija darbuotojai turi būti supažindinami įvadinio instruktažo metu (naujas darbuotojas), periodinio instruktažo (kiekvienais metais visi darbuotojai) ir papildomo instruktažo (pasikeitus teisės aktams, ar įvykus incidentui) metu

Veiksmų kilus gaisrui planas – dokumentas, kuriame numatomi veiksmai gaisro atveju. Būtina išskirti ir detalizuoti sritis, kurios nusako evakuacijos procesą, ugniagesių gelbėtojų iškvietimą, gaisro gesinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis ir panašiai. Yra svarbu, kad kiekvienas darbuotojas žinotų kokia yra jo funkcija gaisro metu. Veiksmų kilus gaisrui plano efektyvumas yra tikrinamas pratybų metu.