DARBŲ SAUGA IR SVEIKATA

Skirtos susipažinti su minimaliais pareigybės reikalavimais, teisėmis, atsakomybėmis darbų saugos ir sveikatos srityje.

Skirtos nustatyti darbo teisės normas, užtikrinti darbo drausmę ir kokybę, bei bendrąją darbo tvarką.

Pagal pareigybes ir atliekamas funkcijas darbovietėje būtina sudaryti sveikatos tikrinimo sąrašus ir darbuotojų medicininėse knygelėse numatyti kenksmingus veiksnius.

Įvykus nelaimingam atsitikimui darbovietėje, būtina žinoti veiksmų seką dėl įvykio aplinkybių tyrimo, reikiamų formų pildymo ir informacijos pateikimo. 

Pagal darbuotojo pareigybę turi būti sudaroma priklausančių asmens apsaugos priemonių išdavimo tvarka, periodiškumas, sąrašai ir išdavimo kortelės.

Darbovietėje būtina apibrėžti darbuotojo turimas atlikti veiklas, atsakomybes atliekant su darbu susijusias užduotis, ir reikalavimus užimamai pozicijai.

Skirta nustatyti ir apibrėžti prevencines priemones, neblaivimo (apsvaigimo) tikrinimo, darbuotojo nušalinimo nuo pareigų tvarką darbovietėje.