ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

BDAR numatyta, kad DAP privalo paskirti valdžios institucijos ir įstaigos bei kitos organizacijos, kurių pagrindinė veikla yra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis. DAP gali būti organizacijos darbuotojas arba asmuo iš išorės.

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) turite pateikti pranešimą apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną
DĖMESIO! Pranešimas turi būti pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens ir jame turi būti pateikta ši informacija:

  • Įmonės, įstaigos ar organizacijos, t. y. duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys;
  • Informacija, ar DAP paskyrė duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas;
  • DAP vardas ir pavardė;
  • DAP pareigos (jei yra paskiriamas duomenų valdytojo darbuotojas) arba juridinio asmens pavadinimas (jei DAP yra kito juridinio asmens darbuotojas);
  • DAP adresas;
  • DAP telefono ryšio numeris;
  • DAP elektroninio pašto adresas;
  • Kitos DAP ryšių priemonės.   

Apibrėžia duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir periodus. 

Apibrėžia darbovietės veikloje naudojamų asmenų (ne darbuotojų) duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir periodus. 

Apibrėžia asmens duomenų tvarkymo taisyklių pažeidimų tyrimo ir informavimo tvarką, pildomų ir pateikiamų formų, įvykio metu, išdėstymą. 

Ruošiamas pagal darbovietės naudojamo elektroninio tinklapio struktūrą, naudojamus ir saugomus duomenis.

Ruošiama dokumentacija apie vaizdo fiksavimo terminalų vaizdo medžiagos naudojimo, saugojimo ir pateikimo tvarką.

Ruošiami tiek darbuotojams, kurių duomenys yra naudojami darbovietės veikloje, tiek trečiųjų asmenų duomenų naudojimo atveju.